Dodano produkt do koszyka

Grupy dyspozycyjne społeczeństwa w świetle potrzeb bezpieczeństwa państwa. Tom 1 Teoretyczne aspekty przygotowania i funkcjonowania grup dyspozycyjnych państwa

ebook

Grupy dyspozycyjne społeczeństwa w świetle potrzeb bezpieczeństwa państwa. Tom 1 Teoretyczne aspekty przygotowania i funkcjonowania grup dyspozycyjnych państwa

Piotr Bogdalski, Danuta Bukowiecka, Robert Częścik, Bogdan Zdrodowski

Wydawca: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Cena: 17.07 zł 12.00 brutto

Format:
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł brutto
Opis produktu
Bezpieczeństwo od zarania ludzkości było przedmiotem zainteresowania człowieka, społeczeństwa i organizacji państwowych, głównie
w wymiarze doktrynalnym i praktycznym. Zapewnienie bezpieczeństwa wymagało od państwa powołania i utrzymania wielu instytucji wykonawczych
z odpowiednimi kompetencjami. Ponieważ zagrożenia bezpieczeństwa, niezależnie od ich źródeł, mogą wystąpić obecnie w każdej sytuacji,miejscu i czasie, koniecznością jest utrzymywanie części tych wyspecjalizowanych instytucji w ciągłej zdolności do reagowania. Instytucje te
w swoich ramach do bezpośrednich działań powołują grupy dyspozycyjne, które są różnie ujmowane i interpretowane w literaturze, ale ich wspólnym
celem jest bezpośrednia, bezzwłoczna ochrona i obrona społeczeństwa przed wszelkimi zagrożeniami, niezależnie czy są to grupy militarne, paramilitarne, cywilne czy ochotnicze. Specyfiką tych grup jest to, że ich członkami są zazwyczaj osoby wyróżniające się poświęceniem i zaangażowaniem w realizację zadań w sytuacjach trudnych, wymagających odwagi, poświęcenia i dyspozycyjności. Ze względu na trudne warunki działania wymagają one specyficznych procedur, doboru personelu i sposobów przygotowania.
Jednym z bardzo istotnych aspektów tego bezpieczeństwa jest odpowiednie przygotowanie wszystkich podmiotów do efektywnej realizacji
przypisanych im zadań.
Bezpieczeństwo było również od wieków przedmiotem poznania naukowego, ale dopiero kilka lat temu doczekało się w Polsce wyodrębnienia jako samodzielna dyscyplina naukowa. Wydarzenie to zintensyfikowało badania naukowe związane z wszelkimi aspektami poznania naukowego bezpieczeństwa, w tym zapoczątkowało porządkowanie języka jego opisu, tworzenie specyficznych metodyk poznania, usprawnianie funkcjonowania wszelkich podmiotów bezpieczeństwa i kierowanie nimi. Owocem tego jest liczący się dorobek naukowy związany zarówno z aspektami teoretycznymi, jak i praktycznymi grup dyspozycyjnych.
Niniejsza trzytomowa publikacja jest zarówno wyrazem samodzielnej aktywności przedstawicieli polskich środowisk naukowych, jak i tej pod
auspicjami Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie posiadającej znaczący dorobek badawczy, szczególnie w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego. Od wielu lat prowadzone są tu badania związane z wieloma aspektami bezpieczeństwa wewnętrznego państwa oraz publikuje się ich wyniki.
Właśnie przygotowaniu służb dyspozycyjnych do działań w sytuacjach kryzysowych poświęcony jest niniejszy zbiór opracowań, artykułów i referatów
konferencyjnych, zawierający wyniki badań znaczących ośrodków naukowychw Polsce. Stanowi on ważny głos naukowców w rozwoju nauk o bezpieczeństwie.
W niniejszym tomie przedstawione zostały teoretyczne aspekty przygotowania i funkcjonowania grup dyspozycyjnych państwa.

Tytuł
Grupy dyspozycyjne społeczeństwa w świetle potrzeb bezpieczeństwa państwa. Tom 1 Teoretyczne aspekty przygotowania i funkcjonowania grup dyspozycyjnych państwa
Autorzy
Piotr Bogdalski, Danuta Bukowiecka, Robert Częścik, Bogdan Zdrodowski
Język
polski
Wydawnictwo
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
ISBN
978-83-7462-446-6
Rok wydania
2014
Liczba stron
296
Format
pdf
Spis treści
Wprowadzenie 5
Bogdan Zdrodowski
Ujęcie bezpieczeństwa 7
Security Framework
Sławomir Zalewski
Grupy dyspozycyjne w społeczeństwie obywatelskim 21
Dispositional Groups in Civil Society
Jan Maciejewski, Daria Hofman
Grupy dyspozycyjne wobec zagrożeń bezpieczeństwa w perspektywie socjologicznej 39
Dispositional Groups in Consideration of Security Risk in Sociology Perspective
Józef Marczak, Ryszard Jakubczak
Kultura strategiczna w Polsce — pojęcie, ocena stanu i prognoza rozwoju 55
Strategic Culture in Poland — Concepts, Assessment and Forecast of Development
Tadeusz Ambroży, Juliusz Piwowarski, Henryk Duda, Jozef Matis
Rola intelektualizacji w procesie szkolenia grup dyspozycyjnych 87
The Role of Intellectualization in Training Process of Dispositional Groups
Mariusz Kramarczyk, Sabina Kramarczyk
Bezpieczeństwo państwa a przygotowanie psychofizyczne policjantów do działań interwencyjnych 113
State Security and Police Officers’ Psychophysical Preparation for Interventions
Ewa Grudziewska, Ewelina Tymoszuk, Szymon Tajak
Style rozwiązywania konfliktów wśród funkcjonariuszy Policji 129
Styles of Resolving Conflicts Among Police Officers
Jarosław Truchan, Kamil Galicki
Współdziałanie sił specjalnych Policji i Żandarmerii Wojskowej
jako wybranych komponentów grup dyspozycyjnych państwa 141
Cooperation Between Police Special Forces and Military Police as Selected Components of Dispositional Groups
Waldemar Zubrzycki
Potencjalne możliwości współdziałania policji i straży miejskiej
w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym 153
Potential Cooperation Between Police and Municipal Guard in Counteracting Terrorist Threats
Dominik Hryszkiewicz, Katarzyna Sklepkowska
Potrzeby i oczekiwania społeczne
w budowaniu odpowiedzialnej społecznie Policji 169
Social Needs and Expectations in Creating Socially Responsible Police
Cezary Tatarczuk
Wrażliwość społeczna funkcjonariuszy grup dyspozycyjnych
społeczeństwa na przykładzie Straży Miejskiej w Gdyni. Raport z badań 191
Social Sensitivity of Public Officers Members of Dispositional Groups Illustrated with the Example of the Municipal Guard in Gdynia. Test Report
Ryszard Kałużny
Idea dzielności w służbie funkcjonariuszy
grup dyspozycyjno‑mundurowych 217
The Idea of Bravery in the Service of Uniformed Public Service Officers
Kornelia Stępień
Aktualne tendencje zachowań przestępczych nieletnich w kontekście
czynników determinujących ich występowanie i kompetencji podmiotów mogących im zapobiegać 233
Current Tendencies of the Criminal Behaviour of Juveniles in the Context of Determinants for their Appearance and the Competence of Authorities
Responsible for Preventing Juvenile Crime
Zdzisław Czaplicki
Aktywność fizyczna i środowisko a zdrowie człowieka 251
Effect of Physical Activity and Environment on Human Health
Andrzej Tomczak
Przygotowanie studentów akademii wychowania fizycznego do służby w grupach dyspozycyjnych 275
Preparation of University Physical Education Students for Service in Disposable Groups
Joanna Renata Syska
Zainteresowania trzynastoletnich gimnazjalistów związane z edukacją przygotowującą do pracy w służbach dyspozycyjnych 287
The Interests of Thirteen-year-old Middle School Learners Connected with Education which Prepares for Work in Uniformed Services
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty podobne

Kontakt

Spinaker.net sp. z o.o.
Goethego 19 b / 15
60-461 Poznań
NIP: 7811917345

internetowa: 501787788, księgarnia stacjonarna: 519171117
piotr@bookarest.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.