Dodano produkt do koszyka

Feynmana wykłady z fizyki. Tom 2.2. Elektrodynamika, fizyka ośrodków ciągłych

ebook

Feynmana wykłady z fizyki. Tom 2.2. Elektrodynamika, fizyka ośrodków ciągłych

R.P. Feynman, R.B. Leighton, M. Sands

Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

Cena: 85.00 zł 73.00 brutto

Format:

Pobierz fragment

Koszty dostawy:
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł brutto
Opis produktu
Słynny podręcznik, pierwotnie przeznaczony dla studentów Kalifornijskiego Instytutu Technologicznego, następnie przekształcony przez współpracowników autora, Roberta B. Leightona i Matthew Sandsa, w najbardziej niezwykły podręcznik fizyki, jaki został kiedykolwiek napisany. Jego oryginalność polega nie tylko na nietradycyjnym doborze materiału i niekonwencjonalnym porządku jego wyłożenia. Począwszy od praw Newtona, przez szczególną teorię względności, optykę, mechanikę statystyczną i termodynamikę wykłady te są pomnikiem jasności wykładu oraz głębokiej intuicji i gruntownej znajomości zagadnienia. Autor ukazuje fizykę niejako in statu nascendi, wciąga czytelnika w odkrywanie prawidłowości rządzących przyrodą. Na kartach książki Feynmana fizyka przestaje być zbiorem praw o bloczkach, dźwigniach i pryzmatach, a staje się tym, czym jest w rzeczywistości – fascynującą opowieścią o pięknie praw przyrody.

Ta książka to rodzaj podstawowego przewodnika po fizyce dla studentów fizyki i dziedzin pokrewnych, nauczycieli i pracowników naukowych, dla wszystkich interesujących się fizyką.

Obecne, nowe wydanie milenijne oferuje lepszą typografię, rysunki, skorowidze oraz poprawki autoryzowane przez Kalifornijski Instytut Technologiczny (szczegóły można znaleźć na stronie www.feynmanlectures.info).

Richard P. Feynman był profesorem fizyki w Kalifornijskim Instytucie Technologicznym od 1951 do 1988 roku. W 1965 roku otrzymał Nagrodę Nobla za wkład w rozwój elektrodynamiki kwantowej. Dzięki swoim popularnym książkom stał się jedną z najbardziej lubianych postaci XX stulecia.

Robert B. Leighton był fizykiem i astronomem, cenionym wykładowcą i autorem podręczników, wieloletnim profesorem Kalifornijskiego Instytutu Technologicznego.

Matthew Sands był profesorem Kalifornijskiego Instytutu Technologicznego, zastępcą dyrektora Stanford Accelerator Center i prorektorem do spraw nauki Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Cruz. Stanął na czele programu reform studiów licencjackich w Kalifornijskim Instytucie Technologicznym i doprowadził do powstania Feynmana wykładów z fizyki.

Tytuł
Feynmana wykłady z fizyki. Tom 2.2. Elektrodynamika, fizyka ośrodków ciągłych
Autorzy
R.P. Feynman, R.B. Leighton, M. Sands
Język
polski
Wydawnictwo
Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN
978-83-01-22161-4
Rok wydania
2014 Warszawa
Wydanie
6
Liczba stron
420
Format
epub, mobi
Spis treści
Spis rzeczy części 1 tomu II IX 22. Obwody prądu zmiennego 1 22.1 Oporności pozorne 1 22.2 Generatory 7 22.3 Sieć elementów doskonałych; prawa Kirchhoffa 10 22.4 Obwody zastępcze 15 22.5 Energia 16 22.6 Obwód łańcuchowy 18 22.7 Filtry 20 22.8 Inne elementy obwodu 24 23. Rezonatory wnękowe 27 23.1 Rzeczywiste elementy obwodu 27 23.2 Kondensator przy wielkich częstościach 29 23.3 Wnęka rezonansowa 35 23.4 Typy drgań w rezonatorach wnękowych 39 23.5 Wnęki a obwody rezonansowe 41 24. Falowody 43 24.1 Linia przesyłowa 43 24.2 Falowód prostokątny 47 24.3 Częstość graniczna 50 24.4 Prędkość fal prowadzonych 52 24.5 Obserwacja fal prowadzonych 53 24.6 Montaż falowodów 54 24.7 Typy drgań w falowodzie (mody) 56 24.8 Inny sposób patrzenia na fale prowadzone 57 25. Elektrodynamika w zapisie relatywistycznym 61 25.1 Czterowektory 61 25.2 Iloczyn skalarny 64 25.3 Gradient czterowymiarowy 68 25.4 Elektrodynamika w zapisie czterowymiarowym 72 25.5 Czteropotencjał poruszającego się ładunku 73 25.6 Niezmienniczość równań elektrodynamiki 74 26. Lorentzowskie transformacje pól 77 26.1 Czteropotencjał poruszającego się ładunku 77 26.2 Pola ładunku punktowego poruszającego się ze stałą prędkością 79 26.3 Relatywistyczna transformacja pól 83 26.4 Równania ruchu w zapisie relatywistycznym 91 27. Energia i pęd pola 96 27.1 Lokalna zasada zachowania 96 27.2 Zasada zachowania energii i elektromagnetyzm 98 27.3 Gęstość energii i strumień energii w polu elektromagnetycznym 100 27.4 Niejednoznaczność w energii pola 104 27.5 Przykłady strumienia energii 105 27.6 Pęd pola 108 28. Masa elektromagnetyczna 113 28.1 Energia pola dla ładunku punktowego 113 28.2 Pęd pola poruszającego się ładunku 115 28.3 Masa elektromagnetyczna 116 28.4 Siła, z jaką elektron działa sam na siebie 118 28.5 Próby zmodyfikowania teorii Maxwella 121 28.6 Pole sił jądrowych 130 29. Ruch ładunków w polach elektrycznych i magnetycznych 133 29.1 Ruch w jednorodnym polu elektrycznym lub w jednorodnym polu magnetycznym 133 29.2 Analiza pędu 134 29.3 Soczewka elektrostatyczna 136 29.4 Soczewka magnetyczna 137 29.5 Mikroskop elektronowy 137 29.6 Pola prowadzące w akceleratorze 139 29.7 Ogniskowanie metodą zmiennego gradientu 141 29.8 Ruch w skrzyżowanych polach elektrycznych i magnetycznych 143 30. Wewnętrzna geometria kryształów 144 30.1 Wewnętrzna geometria kryształów 144 30.2 Wiązania chemiczne w kryształach 146 30.3 Wzrost kryształów 148 30.4 Sieci krystaliczne 148 30.5 Symetria w dwóch wymiarach 150 30.6 Symetrie w trzech wymiarach 152 30.7 Wytrzymałość metali 154 30.8 Dyslokacje i wzrost kryształów 155 30.9 Model kryształu Bragga i Nye’a 156 Bibliografia 164 31. Tensory 165 31.1 Tensor polaryzowalności dielektrycznej 165 31.2 Przekształcanie składowych tensora 168 31.3 Elipsoida energii 169 31.4 Inne przykłady tensorów; tensor bezwładności 173 31.5 Iloczyn wektorowy 175 31.6 Tensor naprężeń 176 31.7 Tensory wyższego rzędu 180 31.8 Czterotensor pędu elektromagnetycznego 182 32. Współczynnik załamania substancji gęstych 185 32.1 Polaryzacja metali 185 32.2 Równania Maxwella dla dielektryka 188 32.3 Fale w dielektryku 191 32.4 Zespolony współczynnik załamania 195 32.5 Współczynnik załamania mieszaniny 196 32.6 Fale w metalach 198 32.7 Przybliżenia małej i wielkiej częstości; głębokość naskórkowa i częstość plazmowa 200 33. Odbicie od powierzchni 204 33.1 Odbicie i załamanie światła 204 33.2 Fale w substancjach gęstych 205 33.3 Warunki graniczne 208 33.4 Fale odbite i załamane 213 33.5 Odbicie od metali 218 33.6 Całkowite odbicie wewnętrzne 219 34. Magnetyzm materii 222 34.1 Diamagnetyzm i paramagnetyzm 222 34.2 Momenty magnetyczne i moment pędu 225 34.3 Precesja atomowych momentów magnetycznych 227 34.4 Diamagnetyzm 229 34.5 Twierdzenie Larmora 231 34.6 Fizyka klasyczna nie daje ani diamagnetyzmu, ani paramagnetyzmu 232 34.7 Moment pędu w mechanice kwantowej 234 34.8 Energia magnetyczna atomów 238 35. Paramagnetyzm i rezonans magnetyczny 240 35.1 Skwantowane stany magnetyczne 240 35.2 Doświadczenie Sterna–Gerlacha 242 35.3 Metoda wiązek molekularnych Rabiego 244 35.4 Paramagnetyzm elementu objętości substancji 248 35.5 Oziębienie przez rozmagnesowanie adiabatyczne 253 35.6 Magnetyczny rezonans jądrowy 254 36. Ferromagnetyzm 258 36.1 Prądy namagnesowania 258 36.2 Pole H 265 36.3 Krzywa namagnesowania 266 36.4 Indukcyjność cewki z rdzeniem żelaznym 269 36.5 Elektromagnesy 271 36.6 Namagnesowanie spontaniczne 273 37. Substancje magnetyczne 281 37.1 Istota ferromagnetyzmu 281 37.2 Własności termodynamiczne 287 37.3 Krzywa histerezy 288 37.4 Materiały ferromagnetyczne 295 37.5 Nadzwyczajne materiały magnetyczne 297 38. Sprężystość 302 38.1 Prawo Hooke’a 302 38.2 Odkształcenia jednorodne 304 38.3 Skręcanie pręta; fale ścinania 309 38.4 Ugięcie belki 313 38.5 Wyboczenie 316 39. Ośrodki sprężyste 319 39.1 Tensor odkształceń 319 39.2 Tensor sprężystości 323 39.3 Ruchy w ciele sprężystym 326 39.4 Zachowanie niesprężyste 330 39.5 Obliczanie stałych sprężystości 333 40. Przepływ „suchej wody” 339 40.1 Hydrostatyka 339 40.2 Równania ruchu 341 40.3 Przepływ ustalony – twierdzenie Bernoulliego 346 40.4 Krążenie 351 40.5 Linie wiru 353 41. Przepływ „mokrej wody” 356 41.1 Lepkość 356 41.2 Przepływ lepki 360 41.3 Liczba Reynoldsa 362 41.4 Opływ walca kołowego 365 41.5 Granica lepkości zerowej 367 41.6 „Przepływ wstęgowy” 368 42. Przestrzenie zakrzywione 372 42.1 Przykłady dwuwymiarowych przestrzeni zakrzywionych 372 42.2 Krzywizna w przestrzeni trójwymiarowej 379 42.3 Nasza przestrzeń jest zakrzywiona 381 42.4 Geometria czasoprzestrzeni 384 42.5 Grawitacja i zasada równoważności 385 42.6 Rytm zegarów w polu grawitacyjnym 386 42.7 Krzywizna czasoprzestrzeni 390 42.8 Ruch w czasoprzestrzeni zakrzywionej 391 42.9 Einsteinowska teoria grawitacji 394 Wykaz oznaczeń 397 Skorowidz nazwisk 401 Skorowidz rzeczowy 403
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty podobne

Kontakt

Spinaker.net sp. z o.o.
Goethego 19 b / 15
60-461 Poznań
NIP: 7811917345

internetowa: 501787788, księgarnia stacjonarna: 519171117
piotr@bookarest.pl