Dodano produkt do koszyka

Bunt młodzieńczy. Uwarunkowania. Formy. Skutki

ebook

Bunt młodzieńczy. Uwarunkowania. Formy. Skutki

Anna Oleszkowicz

Wydawca: Scholar

Cena: 28.00 zł 21.00 brutto

Format:
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł brutto
Opis produktu
Książka Anny Oleszkowicz jest pierwszą w języku polskim tak obszerną monografią poświęconą buntowi z punktu widzenia psychologicznych mechanizmów rozwojowych. O buncie mówi się często przy okazji różnych problemów wychowawczych, wskazuje jako oczywisty i trwały element relacji młodego człowieka ze społeczeństwem, ale niewiele jest opracowań, które w sposób pogłębiony i systematyczny omawiałyby jego rolę w procesie kształtowania tożsamości i indywidualności młodych ludzi wkraczających w dorosłość.
Na podkreślenie zasługują dwa wątki szerzej rozwinięte przez Autorkę od strony teoretycznej i poparte badaniami empirycznymi. Pierwszym z nich jest kwestia buntu wewnętrznego (nieujawnianego, tłumionego w sobie aktu sprzeciwu), który - jak potwierdzają badania -jest zjawiskiem w dużym stopniu negatywnym i niepożądanym z punktu widzenia korzyści rozwojowych młodego człowieka. Drugi wątek wskazuje na wiele pozytywnych, wręcz konstruktywnych i twórczych aspektów buntu młodzieńczego (związanych zarówno z jego przejawami, jak i funkcjami), co pozwala Czytelnikowi wyjść poza stereotyp buntu kojarzonego głównie z nieposłuszeństwem i krnąbrnością młodych ludzi.

Tytuł
Bunt młodzieńczy. Uwarunkowania. Formy. Skutki
Autor
Anna Oleszkowicz
Język
polski
Wydawnictwo
Scholar
ISBN
978-83-7383-180-3
Rok wydania
2006 Warszawa
Wydanie
1
Liczba stron
248
Format
pdf
Spis treści
Spis tabel, rycin i wykresów 9
Wprowadzenie 11
Część I
Charakterystyka buntu młodzieńczego
Rozdział 1. Bunt jako zjawisko społeczne. Kontestacja 16
1.1. Kontestacja a bunt 18
1.2. Bunt społeczny a dewiacja pozytywna 20
1.2.1. Bunt jako reakcja na anomię społeczną– koncepcja Roberta Mertona 24
1.2.1.1. Pojęcie anomii 24
1.2.1.2. Bunt jako reakcja przystosowawcza 26
Rozdział 2. Bunt indywidualny – charakterystyka zjawiska 31
2.1. Człowiek absurdalny i człowiek zbuntowany – koncepcja Alberta Camusa 31
2.1.1. Istota buntu w ujęciu Camusa 33
2.1.2. Cechy buntu w ujęciu Camusa 34
2.2. Negatywizm w teorii psychologicznej zmiany ukierunkowania(psychological reversal) Michaela Aptera 39
2.2.1. Założenia teorii 39
2.2.2. Miejsce negatywizmu w teorii reversal 43
2.2.3. Związek wymiaru konformizm – negatywizm z wymiarem telic – paratelic 49
2.2.4. Empiryczne ustalenia dotyczące wymiaru konformizm – negatywizm 52
2.2.5. Kilka słów o autonegatywizmie 55
Rozdział 3. Bunt młodzieńczy jako zjawisko psychologiczne – ujęcie własne 59
3.1. Definicja buntu 59
3.2. Formy buntu: zewnętrzna i wewnętrzna 62
3.3. Rodzaje buntu, czyli przeciw komu i ze względu na co buntuje się młodzież 69
3.3.1. Przedmiot buntu 69
3.3.2. Bunt egocentryczny vs. bunt altruistyczny 70
3.4. Atrybuty buntu młodzieńczego 72
3.5. Pomiar buntu młodzieńczego – metoda własna 72
3.6. Wewnętrzne zależności w obrębie buntu młodzieńczego 78
3.7. Płeć a rodzaje i przejawy buntu młodzieńczego 81
Rozdział 4. Rola buntu młodzieńczego w kształtowaniu się poczucia tożsamości 86
4.1. Rozwojowe mechanizmy buntu młodzieńczego 86
4.1.1. Mechanizm I 86
4.1.2. Mechanizm II 89
4.1.3. Mechanizm III 91
4.1.4. Mechanizm IV 94
4.1.5. Próba empirycznej weryfikacji rozwojowych mechanizmów buntu młodzieńczego 101
4.2. Funkcje buntu 108
4.3. Pozytywne i negatywne aspekty buntu młodzieńczego i ich teoretyczne kryteria 112
4.3.1. Kryterium I – istota buntu 112
4.3.2. Kryterium II – skutki dla rozwoju jednostki 115
4.3.3. Kryterium III – przejawy buntu 121
4.3.4. Kryterium IV – skutki społeczne 122
Część II
Osobowościowe i temperamentalne uwarunkowania buntu młodzieńczego
Rozdział 1. Bunt młodzieńczy a Wielka Piątka i temperament 128
1.1. Założenia teoretyczne 129
1.2. Metody kwestionariuszowe wykorzystane w badaniu 134
1.3. Formy buntu młodzieńczego a czynniki osobowościowe i temperamentalne 134
1.3.1. Pytania badawcze i hipotezy 135
1.3.2. Przebieg badania 137
1.3.3. Wyniki 137
1.4. Sposoby przejawiania się buntu a czynniki osobowościowe i temperamentalne 141
1.4.1. Pytania badawcze i hipotezy 141
1.4.2. Wyniki 144
1.5. Interpretacja uzyskanych wyników 148
1.6. Podsumowanie 151
Rozdział 2. Bunt młodzieńczy a sposób przeżywania siebie w okresie adolescencji 153
2.1. Założenia teoretyczne 154
2.2. Metody kwestionariuszowe wykorzystane w badaniu 167
2.3. Formy buntu młodzieńczego a sposób przeżywania siebie w okresie adolescencji 171
2.3.1. Pytania badawcze i hipotezy 172
2.3.2. Przebieg badania 173
2.3.3. Wyniki 173
2.4. Sposoby przejawiania buntu a przeżywanie siebie w okresie adolescencji 177
2.4.1. Problemy badawcze i hipotezy 178
2.4.2. Wyniki 178
2.5. Interpretacja uzyskanych wyników 181
2.6. Podsumowanie 189
Rozdział 3. Pozytywne i negatywne aspekty buntu i ich uwarunkowania w świetle badań empirycznych 191
3.1. Psychologiczne mechanizmy buntu altruistycznego – próba rozpoznania 191
3.1.1. Empiryczne korelaty buntu altruistycznego 196
3.2. Bunt wewnętrzny i jego korelaty 202
3.3. Psychologiczne uwarunkowania sposobów przejawiania buntu młodzieńczego 206
3.3.1. Empiryczne korelaty zachowań agresywnych/destrukcyjnych 207
3.3.2. Empiryczne korelaty zachowań nieagresywnych/konstruktywnych 210
Uwagi krytyczne i wnioski 213
Zamiast zakończenia 216
Summary 222
Bibliografia 224
Indeks nazwisk 237
Aneks 242
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty podobne

Kontakt

Spinaker.net sp. z o.o.
Goethego 19 b / 15
60-461 Poznań
NIP: 7811917345

internetowa: 501787788, księgarnia stacjonarna: 519171117
piotr@bookarest.pl