Dodano produkt do koszyka

Acta Geographica Lodziensia t. 96/2010

eprasa

Acta Geographica Lodziensia t. 96/2010

Małgorzata Roman

Wydawca: Łódzkie Towarzystwo Naukowe

Cena: 31.50 zł 24.00 brutto

Format:
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł brutto
Opis produktu
ZARYS TREŚCI
Praca dotyczy dynamiki lądolodu oraz wieku i chronologii zdarzeń glacjalnych w lobie płockim podczas
vistulianu. Rozważania nad obecnością ostatniego lądolodu skandynawskiego w rejonie Kotliny Płockiej
mają długą historię, lecz dotychczas brak jest zgodności co do liczby, rangi i wieku nasunięć lądolodu,
jak i charakteru glacjacji.
Kompleksowe badania sedymentologiczne, datowania luminescencyjne osadów oraz analizę mezostrukturalną
deformacji glacitektonicznych przeprowadzano w kilkunastu odsłonięciach. Szczegółowym
kartowaniem geologicznym objęto strefy glacimarginalne, maksymalnego zasięgu ostatniego lądolodu
(LGM) oraz położonych na jego zapleczu pasm pagórkowatej wysoczyzny: Czamanin–Otmianowo–Paruszewice
(preLGM-1) i Izbica Kujawska–Pagórki Chodeckie–Szewo–Korzeń Królewski (preLGM-2). Analizowano
rzeźbę glacjalną na bazie numerycznego modelu terenu DTED2, a także odtworzono ukształtowanie
i litologię podłoża lądolodu.
Wykluczono możliwość wkroczenia lądolodu w rejon Kotliny Płockiej we wczesnym i środkowym vistulianie.
Wykazano, że podczas ostatniego zlodowacenia lądolód tylko raz nasunął się na obszar SE Kujaw,
Kotliny Płockiej i południowej części Pojezierza Dobrzyńskiego, co nastąpiło między 22,9 a 18,7 ka
BP. Zdarzenie to skorelowano z fazą poznańską stadiału głównego zlodowacenia wisły. Lądolód przekroczył
zasięg starszej fazy, leszczyńskiej, formując lob płocki znaczący maksimum ostatniego zlodowacenia
w centralnej Polsce na linii: Korzecznik – Przedecz – Kubłowo – Walentowo – Kamienna – Antoniewo –
Sokołów – Osiny – Szczawin – Gąbin – Mijakowo – Goślice – Zągoty.
Wpływ na dynamikę lądolodu w lobie płockim miały uwarunkowania lokalne: topografia terenu, warunki
hydrologiczne podłoża oraz termika stopy lądolodu. Transgresja przebiegała z krótkimi postojami na
liniach przeszkód topograficznych w rejonie pasm preLGM-1 oraz preLGM-2. Pasma uważane dotychczas
za formy recesyjne, to moreny pchnięte przekroczone przez lądolód (preLGM-1) lub ciągi stożków glacimarginalnych,
zawierających fragmenty previstuliańskich form marginalnych (preLGM-2). Określono, że
tego typu poprzeczna megalineacja utworzona została w strefie frontalnej szybko przemieszczającego się
lądolodu.
Lądolód w lobie płockim cechował się ciepłym ustrojem bazalnym, jedynie w brzeżnej strefie podczas
LGM spąg lądolodu płatowo miał charakter zimny. Dominującym mechanizmem ruchu lodu w okresie
poprzedzającym rozwój drenażu kanałowego i stabilizacji czoła lądolodu na linii LGM był poślizg bazalny,
powodujący wydatny wzrost prędkości, a także ciągłe deformacje podłoża. Geometria kierunków ruchu
mas lodowych w lobie płockim miała charakter wachlarzowy, charakterystyczny dla brzeżnej strefy strumienia
lodowego. Oszacowano, że miąższość lądolodu była mała (ca 100–300 m), a profil podłużny
spłaszczony, właściwy dla lodowców wyprowadzających.
Dynamika napływu mas lodowych oraz uzyskane parametry paleoglacjologiczne pozwoliły uznać, że
lob płocki wykształcony został w zakończeniu szybkiego strumienia lodowego intensywnie zasilanego
z zaplecza. Ten wyróżniający się w zarysie LGM element brzeżnej części lądolodu odpowiada głównej
linii płynięcia lodu w dystalnej części strumienia Wisły.
Wykazano przydatność kinetostratygrafii w rekonstrukcji paleogeograficznej zdarzeń glacjalnych.

Tytuł
Acta Geographica Lodziensia t. 96/2010
Autor
Małgorzata Roman
Język
polski
Wydawnictwo
Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Rok wydania
2010 Łódź
Wydanie
1
Liczba stron
171
Format
pdf
Spis treści
Zarys treści 7
Wprowadzenie 9
Obszar badań 10
Dotychczasowe poglądy dotyczące zdarzeń glacjalnych w lobie płockim 13
Cel i zakres pracy oraz uwagi dotyczące wybranych pojęć 16
Metody badań 17
Badania terenowe 17
Badania laboratoryjne 22
Analiza archiwalnych materiałów geologicznych i kartograficznych 23
Prezentacja wyników badań i uwagi o przyjętej stratygrafii 24
Budowa geologiczna i rzeźba obszaru badań 27
Podłoże kenozoiku 27
Podłoże czwartorzędu 28
Miąższość czwartorzędu 37
Wykształcenie i stratygrafia plejstocenu 38
Podłoże osadów stadiału głównego zlodowacenia wisły 42
Rzeźba i powierzchniowa budowa geologiczna 43
Analiza sedymentologiczna i mezostrukturalna 48
Stanowiska w strefach glacimarginalnych zaplecza LGM 48
Stanowiska Paruszewice i Otmianowo 48
Obszar testowy Izbica Kujawska – Pustynia 63
Stanowisko Piotrów 73
Stanowisko Korzeń Królewski 79
Budowa geologiczna i formowanie stref glacimarginalnych na zapleczu LGM 84
Stanowiska w strefie maksymalnego zasięgu lądolodu 86
Stanowisko Przedecz 86
Stanowisko Mijakowo 90
Obszar testowy Kubłowo 92
Maksymalny zasięg ostatniego lądolodu 98
Stanowiska wysoczyznowe 100
Stanowisko Guźlin 100
Stanowiska Lisica, Kretki, Zawada Nowa, Gaj, Gole, Kowal i Rokicie 104
Interpretacja przewodnich cech budowy geologicznej wysoczyzn 110
Rekonstrukcja nasunięcia lobu płockiego 111
Liczba i wiek zdarzeń glacjalnych w lobie płockim 111
Dynamika nasunięcia lądolodu w lobie płockim 124
Kierunki ruchu lądolodu 124
Prędkość napływu mas lodowych oraz warunki hydrologiczno-termiczne
w podłożu lądolodu 128
Kształt powierzchni i miąższość lądolodu 133
Lokalne uwarunkowania dynamiki lądolodu w lobie płockim 135
Podsumowanie i dyskusja 137
Wnioski 145
Literatura 147
Spis ilustracji 162
Summary 164
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • eprasa
  •  
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty podobne

Kontakt

Spinaker.net Aleksandra Ślężak
Goethego 19 b / 15
60-461 Poznań
NIP: 778-011-30-30

+48501787788 pon.-pt. 9.00-17.00
online@bookarest.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.